Menu Zavřeno

Rozdělení převodovek

Hydraulické převodovky

K přeřazování jednotlivých stupňů se využívá hydraulických elementů v závislosti na rychlosti jízdy a otáčkách motoru, pomocí páky na středovém tunelu se volí režim řazení.

Vozidla s těmito automatickými převodovkami mají nižší dosažitelnou rychlost, menší akceleraci a asi o 10 – 15% vyšší spotřebu.

Převážně se jedná o 3 stupňové převodovky s mechanickou regulací. Hydrodynamický měnič nemá spojku přemostění.

Hydraulické převodovky s elektronickou regulací

Novější konstrukce převodovek se 4 převodovými stupni, regulace pomocí elektromagnetických solenoidů. Hydrodynamický měnič vybaven spojkou přemostění, která je v činnosti na 4. Převodový stupeň čímž se omezují ztráty prokluzem, nižší úbytek výkonu a spotřeba paliva.

Elektronicky řízené automatické převodovky (tiptronic)

Automatické pěti nebo šestistupňové převodovky se systémem tiptronic mají všechny výhody a technické zvláštnosti automatické převodovky (dynamický program řazení).
Tiptronic umožňuje v souběžné kulise (kulisa tiptronic) zasahovat do automatického provozu. Rychlostní stupně jsou přitom jako u sekvenční převodovky motorek nebo závodních vozů řazeny za sebou. To znamená, že rychlostní stupně se posunutím řadicí páčky směrem dopředu zařazují nahoru a posunutím dozadu se podřazují.
Tiptronic poskytuje komfort automatické převodovky i radost z jízdy a sportovní styl manuální převodovky. Bezpečnost, např. Při předjíždění, zajišťuje automatické zařazení vyššího rychlostního stupně při dosažení mezního počtu otáček. Sportovně založený řidič profituje z podřazování a brždění motorem v zatáčkách nebo při jízdě v kopcích.

Variátorové převodovky (CTX, CVT, ECVT)

Jedná se o převodovky s plynulou změnou převodového stupně (CVT-Continuously Variable Transmission).

Rozjezd vozidla umožnují skupiny třecích lamel umístěné uvnitř převodovky. Tyto převodovky nemají hydrodynamický měnič. Přenos kroutícího momentu zajištuje klínový pás (řemen), který je umístěn mezi hnacím a hnaným kuželovým bubnem (řemenicí). Klínový řemen se skládá z velkého množstvím klínovitých segmentů, které jsou navlečeny na speciálním pásu o vysoké pevnosti v tahu. Tento pás drží segmenty v určené poloze, celý komplet funguje jako ocelový klínový řemen. Protože jsou segmenty navlečeny volně (i když těsně vedle sebe), je přenos výkonu možný pouze tlakem. Řemenice jsou k sobě přitlačovány silou 20 000 N, převod je mazán z důvodu snížení opotřebení a odvodu tepla.

U tohoto řešení je výhoda vysoké životnosti a možnosti přenosu většího výkonu (přes 100 kW) při účinnosti 90 – 97%.

Variátorová převodovka ECVT je založena na stejném principu avšak s jedním rozdílem. Je vybavena speciálním elektromagnetickým měničem, který umožňuje rozjezd vozidla.

U variátorové převodovky Multitronic (vozidla AUDI), je přenos výkonu tahem pomocí speciálního článkového řetězu s upravenými boky čepů, které jsou klínovitě zbroušeny. Jde o mnohořadý řetěz o šířce 38 mm z podobného materiálu, jaký se používá na výrobu valivých ložisek. Přítlačná síla vzhledem k menší styčné ploše vzrostla na 65 000 N. Přenesený výkon je přes 150 kW / 300 Nm. Tento princip vyvinula automobilka Porsche.

Koncepčně jde o bezstupňovou převodovku, která přenáší vysoké výkony motoru bez přerušení při řazení. Jádrem tohoto revolučního plynulého automatického systému je speciální článkový řetěz. Ten dokáže přenášet točivý moment až 310 Nm. Rozdíl mezi řazenou převodovkou a multitronicem spočívá ve skutečnosti, že nejhospodárnější provozní oblast motoru může být v multitronicu aktivována ne změnou pevných převodových stupňů, ale článkovým řetězem, který simuluje nekonečné množství převodů. Článkový řetěz se přesunuje a napíná mezi dvěma páry hydraulicky nastavitelných kuželů, čímž se plynule mění výsledný převod. Motor pracuje vždy v nejhospodárnější oblasti otáček a multitronic proto dosahuje nižší spotřeby paliva než srovnatelné automatické převodovky, O změnu převodového poměru se stará speciálně konstruovaný dvojitý hydraulický píst, který reaguje velmi rychle a přesně na pokyny elektronické řídící jednotky. Jednotka shromažďuje a porovnává řadu provozních dat a informací a je umístěna uvnitř převodovky v zadní části. Jízdní režim převodovky je možné využít v automatickém režimu řadící páky v pozici D, nebo je možno „řadit“ ručně šest (u modifikované verze sedm) pevně definovaných virtuálních rychlostních stupňů. Pro manuální volbu virtuálních převodových stupňů může řidič využít dva impregnované kolébkové spínače na volantu. Olejovou náplň převodovky tvoří celkem dva druhy kapalin. První je olej pro hypoidní soukolí a je aplikován do skříně diferenciálu. Druhou olejovou náplní je speciální převodový olej vyvinutý a použitelný pouze pro uvedený typ převodovky. Tento olej má mikroskopická tělíska (háčky), které jsou nutné pro dokonalý přenos třecích sil mezi článkovým řetězem a variátorovým soukolím.

Mechanické převodovky se dvěma spojkami (DSG)

Základem převodovky DSG (Direct Shift Gear) je tříhřídelová šestistupňová převodovka. Uvnitř DSG je dvojice paralelně uspořádaných převodovek se dvěma vstupními a dvěma výstupními hřídeli. Z prostorových důvodů jsou vstupní hřídele vloženy do sebe (jeden z nich je dutý).

K rozjezdu vozidla slouží dvoučinná spojka. Spojka č.1 obsluhuje převodové stupně 1, 3, 5 a zpětný chod. Spojka č.2 s menším průměrem přenáší točivý moment k převodům 2, 4, 6 a je spojená s dutým hřídelem. Vícelamelové spojkové kotouče pracují v olejové lázni, která maže a současně chladí a umožňuje tak delší životnost a širší spektrum provozních podmínek

Mechanické převodovky s elektro-hydraulickým ovládáním

Konstrukčně 5-ti stupňová mechanická převodovka, kde je vypínání spojky a řazení převodových stupňů pomocí elektrohydraulických servomotorů.

 
Zdeněk Svejkovský
Klostermannova č.poz.311/2,
337 01, Rokycany – Plzeňské Předměstí
tel. 371 723 070
mail. servis@acs-rokycany.cz

Provozovatelem webu je Autocentrum Svejkovský se sídlem Plzeňská 823 ,337 01 Rokycany, Česká republika, IČ: XXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu v Rokycanech pod spisovou značkou X XXXXXX.